O nas

Biuro Obsługi Projektów to zespół profesjonalistów posiadających bogate oraz wielopłaszczyznowe doświadczenie w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu różnorodnych form ich finansowania.

Działamy w systemie projektowym, co oznacza, że do każdego obsługiwanego projektu jest dobierany odpowiedni zespół, który posiada właściwe kompetencje do jego procedowania.

Nasz profesjonalizm wspiera przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, samorządy i ich jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne.

Wybierz profesjonalizm – wybierz nas.

Scroll to Top