Zrealizowane projekty

Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 I

Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” na podstawie umowy nr 431A/DES/PS+/2023 w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 jako przedsiębiorstwo społeczne, a zarazem podmiot ekonomii społecznej otrzymała środki na wsparcie bieżące.

Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” realizując wskazane wsparcie dokonała zakupu:
1) 2 laptopów ASUS ROG Strix G16,
2) 2 urządzeń wielofunkcyjnych atramentowych Brother MFC-J3940DW,
3) 2 dysków zewnętrznych Samsung Portable SSD T7,
4) 2 programów Adobe Acrobat 2020,
5) 2 programów Microsoft Office: 1 w wersji 365 Business Basic, 1 w wersji Professional 2021,
6) usług prawniczych potrzebnych w ramach funkcjonowania Spółdzielni.
7) paliwa ON+ na potrzeby nowouruchomionej działalności Spółdzielni w zakresie usług transportowych.

Spółdzielnia w zawitym terminie złożyła wymagane sprawozdanie z realizacji wsparcia w ramach zawartej umowy.
Pozyskane wsparcie w zakresie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem umożliwiło Spółdzielni na rozwinięcie nowej działalności, jaką jest Biuro Obsługi Projektów, co zaowocowało pozyskaniem zleceń zewnętrznych oraz przygotowaniem projektów dla Spółdzielni. Zakupione usługi prawne znacząco poprawiły sytuację Spółdzielni w zakresie profesjonalnego zawierania umów o realizację świadczonych usług i podwyższenia poziomu regulacji formalno-prawnych wewnątrz Spółdzielni. Zakup paliwa istotnie wzmocnił nową działalność Spółdzielni w zakresie usług transportowych, co pozwoliło na rozwinięcie oraz podwyższenie poziomu usług świadczonych przez Spółdzielnię w tej dziedzinie usług. Pozyskane wsparcie pozwoliło Spółdzielni umocnić pozycję na lokalnym i regionalnym rynku.

Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 II

Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” na podstawie umowy nr 163B/DES/PS+/2023 w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 jako przedsiębiorstwo społeczne a zarazem podmiot ekonomii społecznej otrzymała środki na wsparcie reintegracji.

Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” otrzymane wsparcie reintegracji w pełni zrealizowała poprzez:
1) opłatę za 1 semestr studiów zaocznych
2) zakup 2 kursów ANGIELSKI DLA PROGRAMISTÓW ONLINE
3) zakup 2 kursów języków obcych – Pakiet Poligloty.

Pozyskane wsparcie w zakresie opłaty za studia i kursów jest dedykowane dla osób posiadających status osoby z niepełnosprawnościami oraz dla których opracowano indywidualne plany reintegracyjne w ramach Spółdzielni. Spółdzielnia w zawitym terminie złożyła wymagane sprawozdanie z realizacji wsparcia w ramach zawartej umowy. Osoba objęta wsparciem podjęła studia zaoczne na kierunku Informatyka w Biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, co zapoczątkowało proces podnoszenia poziomu wykształcenia ze średniego do wyższego. Wraz z drugą osobą podnosi kwalifikacje językowe poprzez uczestniczenie w dwóch kursach języka angielskiego na poziomie wstępnym A2. Realizowany Pakiet Poligloty zapewnia również możliwość uczenia się na poziomie A1 języka niemieckiego oraz innego wybranego języka obcego w ramach Pakietu. Członkowie i pracownicy Spółdzielni objęci wsparciem mogą podnosić swoje kwalifikacje językowe oraz osiągać samorealizację w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzynarodowych, zarówno rówieśniczych jak i zawodowych. Spółdzielnia uzyskała jako efekt potencjalne zasoby do realizacji projektów transgranicznych lub międzynarodowych. Pozyskane wsparcie pozwoliło Spółdzielni umocnić pozycję na lokalnym i regionalnym rynku.

Scroll to Top