„Modernizacja Spółdzielni Socjalnej „DobryDzień”

Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” realizuje przedsięwzięcie „Modernizacja Spółdzielni Socjalnej „DobryDzień” prowadząca do jej rozwoju” na podstawie umowy nr 83/DES/KPO/2023 o wsparcie działalności w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. Na realizację przedsięwzięcia Spółdzielnia otrzymała 190 tysięcy złotych.

W ramach przedsięwzięcia są realizowane następujące działania:
Działanie „zakup nowych środków trwałych” obejmuje zakup: mobilnego, mechanicznego placu zabaw – Małpi Gaj oraz agregatu prądotwórczego o mocy 60 KV.
Działanie „modernizacja środka trwałego” obejmuje wykonanie modernizacji Opla Vivaro z wykorzystaniem fotowoltaiki i baterii energii.
Działanie „modernizacja wartości niematerialnych i prawnych” to przebudowa strony www do wersji profesjonalnej spełniającej obecnie obowiązujące standardy.
Działanie „szkolenia profesjonalne” obejmuje udział wybranych pracowników w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie zarządzania projektami, bezpieczeństwa informatycznego oraz informatyki, znajomości języków obcych.


Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” planuje zakończyć realizację przedsięwzięcia do dnia 30 listopada 2024 r.

Scroll to Top